PÅ GRUNN AV KORONAEPEDEMIEN HAR VI TIMEBESTILLING FOR VAKSINERING. DET VIL IKKE VÆRE MULIG MED DROP-IN!

Har du legetime vil vaksine settes i forbindelse med dette.

Det er kun risikogruppene som kan få vaksine i første omgang (frem til 1/12.20). Vaksinen koster kr. 50,-. Beløpet er å betrakte som en egenandel slik at de som har frikort betaler ingenting. 

Risikogruppene som anbefales vaksine er;

* Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko.

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Alle fra fylte 65 år

* Barn og voksne med diabetes type 1 og 2

* Kronisk lungesykdom, hjerte/kar, leversvikt, eller nyresvikt

* Kronisk nevrologisk sykdom, eller skade

* Nedsatt immunforsvar

* Svært alvorlig fedme (KMI >40)

* Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en helserisiko

 

ANDRE MÅLGRUPPER SOM ANBEFALES VAKSINE ER:

* Helsepersonell som har pasientkontakt

* Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

* Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Kostnader ved vaksinering av helsepersonell og svinerøktere skal som tidligere dekkes av arbeidsgiver. Kostnader til vaksine og vaksinering av personer som bor sammen med immunsupprimerte må dekkes av den enkelt. PRIS KR. 200,-.

Send oss gjerne en sms for timebestilling, eller ring oss mellom 0930-11, eller 1300-14 for å bestille tid.