Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Lørenskog legesenter

Lørenskog Legesenter består av 5 fastleger som driver allmennmedisinsk arbeid. Vi er opptatt av å gi deg et godt tilbud. Du er velkommen til å bytte fastlege til vårt legesenter ved å følge lenken til "Min fastlege" et annet sted på våre nettsider.

På disse sidene finner du en del informasjon om vårt legesenter. I tillegg vil vi legge ut nyheter og annen oppdatert informasjon som er nyttig for deg som pasient hos oss. Dersom du har spørsmål til oss utover opplysningene på hjemmesidene kan du kontakte oss på telefon. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Telefonkontakt;

Ring fastlegen i åpningstiden: 67911590

Legevakt: 116 117 (når fastlegen ikke er tilgjengelig og du har behov for legehjelp)

Ring 113 ved øyeblikkelig hjelp og livstruende sykdom

 

HAR DU KUN SPØRSMÅL OM CORONA - RING CORONATELEFONEN I DIN KOMMUNE - se info lengre nede.

Coronatelefonen tar stilling til test/ikke test og organiserer selve prøvetakingen.

 

VI HAR TIMEBESTILLING FOR BLODPRØVER, INJEKSJONER OG VAKSINER. RING OSS FOR Å AVTALE TID!

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Vedr. testing for igG/antistoff for Korona

15. mai 2020

Vi får flere spørsmål fra pasienter som ønsker å sjekke om man har hatt Korona (Covid 19). Dette er en test som vi ikke anbefaler å utføre enda grunnet for lite kunnskap om viruset pr.dd. Vi følger anbefalinger som er gitt fra kommunen og Folkehelseinstituttet.

Ring oss - eller send sms (se våre hjemmesider for info) så bestemmer vi hvilken type konsultasjon som passer for deg

20. april 2020

Grunnet pågående situasjon med utbrudd av koronavirus må legekontoret ta spesielle forhåndsregler for å unngå at smitte spres på legekontoret, samt å sikre beredskap og nødvendig drift. Dette betyr at tiltak må gjøres for å forebygge at leger og hjelpepersonell skal bli smittet, eller satt i to ukers karantene som følge av kontakt med mistenkt smittet pasient.

 

Vi vil derfor at du kontakter oss pr. telefon, eller sms slik at vi kan vurdere hvilken type konsultasjon som passer best for deg (telefon-/video-konsultasjon, eller ev. oppmøte).

Legene vil i en periode dels ha dager på kontoret med enkelte konsultasjoner med pasienter tilstede, dels ha hjemmekontor hvor kontakten med pasientene foregår via telefon- og video konsultasjon.

For å tilstrebe at det er få pasienter på kontoret samtidig har vi timebestilling for blodprøvetaking og setting av injeksjoner/vaksiner osv. Ring oss for å avtale tid.

Har du forkjølelsessymptomer - skal du IKKE komme ned til legekontoret!!

 

Coronasjekk

18. mars 2020

https://koronasjekk.no/check

Her får du svar på flere spørsmål rundt Corona.

Videokonsultasjon

17. mars 2020

Vi har nå startet med videokonsultasjon, dette er for å hindre smitte og for å være så godt tilstede for dere som mulig. For å kunne ha en videokonsultasjon trenger du ikke annet enn en mobiltelefon med kamera og internett, eller egen PC.

Myndighetene anbefaler oss at vi har minst mulig pasientkontakt. Vi vil at alle pasienter skal kontakte oss pr. telefon for å avklare problemstilling og videre hvordan konsultasjon skal foregå.

VIKTIG: pasienter med forkjølelsessymptomer skal IKKE oppsøke legesenteret!

Har du KUN spørsmål vedr. Corona? Ring Coronatelefonen

12. mars 2020

Vennligst ikke ring oss for generelle spørsmål rundt Corona - Vi risikerer at alvorlig syke ikke kommer igjennom til oss.

Lillestrøm kommune og Lørenskog kommune har opprettet egne telefonlinjer for spørsmål relatert til Coronaviruset.

Lillestrøm  66932040 (åpen 10.00-17.00 hverdager og 10.00 - 14.00 helg/røde dager)

Lørenskog 67495027 (åpen 08.30 - 15.00 hverdager og 10.00 - 14.00 helg/røde dager)

Telefonen er bemannet av helsepersonell. Det tas her stilling til ev. behov for testing/ikke testing og selve organiseringen av dette. 

Oslo kommune har eget telefonnummer; 21802182

 

Redusert kapasitet på legesenteret - leger i hjemmekarantene

9. mars 2020

Vi har redusert kapasitet på legesenteret pga vi har leger i hjemmekarantene.

Vi prioriterer kun øyeblikkelig hjelp i ukene som kommer pga. uavklart situasjon. Har du forkjølelsessymptomer skal du IKKE komme til legesenteret. 

Vi tilbyr nå Videokonsultasjon til de som trenger å komme i kontakt med sin fastlege da det ikke er anbefalt at man kommer til oss hvis det ikke er absolutt nødvendig.

CORONAVIRUS

2. mars 2020

Har du luftveissymptomer OG har vært i områder med vedvarende smitte av Coronavirus* de siste 14 dagene?

Vennligst ta kontakt med oss på tlf. 67911590.

Utenom våre åpningstider kontakt legevakten 116117.

OBS! DET ER VIKTIG AT PASIENTER MED MISTENKT CORONASMITTE IKKE MØTER OPP PÅ FASTLEGEKONTORET, ELLER LEGEVAKTEN!

For informasjon om Coronaviruset se;

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

eller ring informasjonstelefonen for Coronavirus; 815 55 015

 

Andre tiltak for å sikre beredskap og kapasitet:

Stadig mer av vår kapasitet går nå til håndtering av epidemien og vi risikerer at leger og helsepersonell blir satt i karantene. Det kan da bli nødvendig å avlyse, eller utsette avtalte legetimer.

Vi ber deg om å tenke over om du er nødt for å komme til lege i disse dager? Er det problemstillinger som kan vente, anbefaler vi dette.

Følg med på oppdateringer på hjemmesiden vår, FHI og Lørenskog kommune sine nettsider.

INFLUENSAVAKSINE FOR 2019/2020 ER KOMMET

10. oktober 2019

Årets sesonginfluensavaksine er kommet.

Pris kr. 250,-

Bestill time for vaksinering.

Influensavaksine anbefales spesielt for;

* Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

* Alle fra fylte 65 år.

* Barn og voksne med;

   - diabetes type 1 og type 2.

   - kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller     nyresvikt.

    - kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

    - nedsatt immunforsvar.

    - svært alvorlig fedme (KMI >40)

    - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

 

OBS! Du må sitte på legekontoret til observasjon i 20 minutter etter vaksinasjon.

VI HAR FLYTTET TIL NY ADRESSE

9. september 2019

Lørenskog legesenter har flyttet til nye lokaler på Fjellhamar Torg,

Haneborgveien 103, 1463 Fjellhamar

Irina Kovaleva skal ha permisjon i tidsrommet 1.9.19 - 30.6.20

18. juli 2019

Dr. Kovaleva skal ha permisjon.

Lege Bojan Popovic vil fungere som hennes vikar i denne perioden.

Les flere nyheter