Nytt telefonsystem

Vi har fått nytt telefonsystem og har noe trøbbel med at kø-ordning ikke fungerer. Dette er meldt videre og operatør jobber med å rette det opp. Beklager følgende av dette.

Viktig informasjon

Legekontoret

Er du forkjølet? Hoster du? Da ønsker vi at du  bruker munnbind når du er hos oss!

Det generelle munnbindpåbudet til befolkningen er bortfalt, men Helsedirektoratet har fortsatt nasjonal anbefaling om at man skal bruke munnbind når man er i kontakt med helse- og omsorgstjenesten hvis man er forkjølet/hoster.