Nytt telefonsystem

Vi har fått nytt telefonsystem og har noe trøbbel med at kø-ordning ikke fungerer. Dette er meldt videre og operatør jobber med å rette det opp. Beklager følgende av dette.

Viktig informasjon

Legekontoret

Legeattest ved fravær skole

Det kreves legetime enten pr. oppmøte, eller på telefon for å få legeattest for å bekrefte fravær. Eleven må kontakte oss første dagen han/hun er syk og han/hun  må ringe når vi åpner telefonen kl. 0830 for å få en hastetime samme dag!