Viktig informasjon

Legekontoret

Lav bemanning

Høsten 2023 vil det bli lenger ventetid på telefon, resepsjon og behandlingsrom grunnet mindre bemanning.