Nyheter


Legekontoret

Influensavaksiner 2021/22

Årets influensavaksine har kommet. Vi starter å sette denne på risikopasienter fra uke 41.

Vi har timebestilling for å sette influensavaksine. Send oss en melding på HelseNorge, eller ring mellom klokka 10-11, eller klokka 13-14 for bestilling av time. 

Influensavaksiner settes også hos kommunen og på forskjellige apotek.

Sjekk hjemmesiden til kommunen du er bosatt i for timebestilling hos kommunen.

Det må gå minimum 1 uke mellom Influensavaksiner og andre vaksiner. 

Pris. kr. 50,-. Har du frikort betaler du ingenting. 


Influensavaksine anbefales til:

* Gravide, etter 12. svangerskapsuke (2 og 3. trimester)

(Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud)

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Alle fra fylte 65 år


Barn og voksne med;

* Diabetes type 1 og 2

* Kronisk lungesykdom (inkl. astma), hjerte/kar (annet enn velregulert BT), leversvikt, eller nyresvikt

* Kronisk nevrologisk sykdom, eller skade

* Nedsatt immunforsvar (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

* Svært alvorlig fedme (KMI >40)

* Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en helserisiko

* Helsepersonell som har pasientkontakt

* Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

* Svinerøktere