Nytt telefonsystem

Vi har fått nytt telefonsystem og har pr. dags dato dessverre ikke funksjonen som sier hvilket nummer du står i køen. Vi beklager at det kan oppleves veldig frustrerende med ventetid når du står i lang telefonkø, men vi prioriterer alltid å besvare telefonen. Meldinger på HelseNorge (E-kontakt) besvares kun når telefonen ikke ringer. Hvis du trenger time som haster (samme dag) må du ringe når telefonen åpner kl. 0830. Hastetimene fylles til det blir fullt. 

Legekontoret

Influensavaksiner 2021/22

Årets influensavaksine er her - DET ER NÅ ÅPNET FOR AT ALLE SOM ØNSKER KAN FÅ VAKSINEN, PRIS KR. 200,-. 

Vi har timebestilling for å sette influensavaksine. Send oss en melding på HelseNorge, eller ring mellom klokka 10-11, eller klokka 13-14 for bestilling av time.


Influensavaksiner settes også hos kommunen og på forskjellige apotek.

Sjekk hjemmesiden til kommunen du er bosatt i for timebestilling hos kommunen.

Det må gå minimum 1 uke mellom Influensavaksiner og andre vaksiner.

Pris. kr. 50,-. Har du frikort betaler du ingenting.

Influensavaksine anbefales til:

* Gravide, etter 12. svangerskapsuke (2 og 3. trimester)

(Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud)

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

* Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med;

* Diabetes type 1 og 2

* Kronisk lungesykdom (inkl. astma), hjerte/kar (annet enn velregulert BT), leversvikt, eller nyresvikt

* Kronisk nevrologisk sykdom, eller skade

* Nedsatt immunforsvar (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

* Svært alvorlig fedme (KMI >40)

* Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en helserisiko

* Helsepersonell som har pasientkontakt

* Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

* Svinerøktere