Nytt telefonsystem

Vi har fått nytt telefonsystem og har noe trøbbel med at kø-ordning ikke fungerer. Dette er meldt videre og operatør jobber med å rette det opp. Beklager følgende av dette.

Legekontoret

Influensavaksine 2022/23

Vi har timebestilling for influensavaksine. Vi starter med å sette denne fra 17. oktober.

Send oss en E-kontakt på HelseNorge for timebestilling, eller ring oss i tidsrommet mellom 

kl. 10-11, eller kl. 13-14.

Pris for influensavaksine kr. 250,- 

Under pandemien dekket myndighetene influensavaksine.


Hvem bør vaksinere seg?

- Gravide etter 12. svangerskapsuke

(Gravide i 1 trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud)

- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

- Alle fra fylte 65 år 

- Diabetes type 1 og 2

- Kronisk lungesykdom, hjerte/kar, leversvikt, eller nyresvikt

- Kronisk nevrologisk sykdom, eller skade

- Nedsatt immunforsvar

- Svært alvorlig fedme (KMI >40)

- Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en helserisiko

- Helsepersonell som har pasientkontakt

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter

- Svinerøktere