Nytt telefonsystem

Vi har fått nytt telefonsystem og har noe trøbbel med at kø-ordning ikke fungerer. Dette er meldt videre og operatør jobber med å rette det opp. Beklager følgende av dette.

Legekontoret 10.02.2021

Koronavaksine settes ikke hos oss

Vi  har ingen koronavaksine hos oss - dette administreres i sin helhet av kommunene. Vi anbefaler at du følger med på hjemmesidene til kommunen du bor i for informasjon .