Irina er i permisjon.

Lege Sara R. Nasreen er vikar for Irina fra 1/9.20 ut august 2021.