Årets sesonginfluensavaksine er kommet.

Pris kr. 250,-

Bestill time for vaksinering.

Influensavaksine anbefales spesielt for;

* Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg før influensasesongen.

* Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

* Alle fra fylte 65 år.

* Barn og voksne med;

   - diabetes type 1 og type 2.

   - kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller     nyresvikt.

    - kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

    - nedsatt immunforsvar.

    - svært alvorlig fedme (KMI >40)

    - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

 

OBS! Du må sitte på legekontoret til observasjon i 20 minutter etter vaksinasjon.