Lørenskog legesenter har flyttet til nye lokaler på Fjellhamar Torg,

Haneborgveien 103, 1463 Fjellhamar