Vi har redusert bemanning i sommer pga. ferieavvikling og

prioriterer problemstillinger som haster.

Behandlingsrommet er stengt fra uke 26 tom. uke 34. Det vil være redusert kapasitet og helsjekker vil ikke bli prioritert

 

Dr. Kovaleva har ferie i uke: 25, 26, 34 og 35

Dr. Kvisler har ferie i uke: 27, 28, 29 og 31

Dr. Haavardsholm har ferie i uke: 28, 29 og 30

Dr. Jacobsen har ferie i uke: 28 (fom.10/7), 29, 30 og 31

Dr. Johansen har ferie i uke: 30, 31 og 32