Vi flytter til nye lokaler på Fjellhamar Torg, Hanaborgveien 91-93

(ved Fjellhamar stasjon).

Følg med på hjemmesiden for mer informasjon.

Vi ses i nye lokaler!