Influensavaksine anbefales spesielt for:

Gravide i 2. og 3. trimester. 

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

Alle fra fylte 65 år.

Barn og voksne med;

- diabetes type 1 og 2

- kronisk lungesykdom, hjerte- karsykdom, lever- eller nyresvikt.

- kronisk nevrologisk sykdom, eller skade.

- nedsatt immunforsvar.

- svært alvorlig fedme (KMI over 40).

- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, eller individuell vurdering av lege.

 

I tilllegg anbefales influensavaksine til:

- Helsepersonell som har pasientkontakt.

- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.

Du må sitte her i 20 minutter etter vaksinasjon til anafylaksiobservasjon.