Karianne E. Jacobsen overtar som fastlege etter Kristian Kolmannskog fra og med 1. september 2018.

Pasienter på Kolmannskog sin liste blir automatisk overført til Jacobsen sin fastlegeliste.