Vi har fått høre at det kan bli feil på systemet med SMS-varsling av timer fra vår dataleverandør. Vi ber derfor om at alle noterer seg timer som bestilles fremover.

Lurer du på når du har time hos din lege, kan du logge deg på din bruker på HelseRespons app. Her ligger all historikk på sendte og mottatte meldinger.