Vi presiserer at bruk av SMS er noe du som bruker velger å benytte og at dette ikke er en forutsetning for bestilling av timer hos oss da dette også kan gjøres over telefon.

Vi avventer flere tilbud (bl.a Helsenorge) som vil komme  fra vårt journalsystem etter hvert.