Fastlege Kristian Kolmannskog slutter dessverre hos oss 20.04.2018 da han skal begynne å jobbe som fastlege på Ryen legekontor.

Lege Karianne Jacobsen vil fungere som vikar på hans liste inntil ny fastlege er ansatt sannsynlig nærmere sommeren. Kolmannskog sine pasienter trenger ikke å foreta seg noe i denne forbindelse.